Researchers

AKIRA, Shizuo

Division of Host Defense

Department of Host Defense

Staff

 • SA Prof. : Shizuo Akira (concur.)
 • SA Assoc. Prof.: Kazuhiko Maeda (concur.)
 • SA Asst. Prof.: Hiroki Tanaka (concur.)
 • SA Asst. Prof.: Kiyoharu Fukushima (concur.)

Aoshi, Taiki

Endowed Chair

Department of Cellular Immunology

Staff

 • SA Assoc. Prof.: Taiki Aoshi
 • SA Assoc. Prof.: Takahiro Tougan

Arase, Hisashi

Division of Host Defense

Department of Immunochemistry

Staff

 • Prof. : Hisashi Arase (concur.)
 • Associ. Prof. : Masako Kohyama (concur.)
 • Asst. Prof. : Wataru Nakai
 • Asst. Prof : Jin Hui

Ebina, Hirotaka

BIKEN Innovative Vaccine Research Alliance Laboratories

Virus Vaccine Group

Staff

 • SA Assoc. Prof.: Hirotaka Ebina(concur.)

Hara, Eiji

Division of Cellular and Molecular Biology

Department of Molecular Microbiology

Staff

 • Prof.: Eiji Hara
 • Asst. Prof. : Shimpei Kawamoto
 • Asst. Prof. : Tomonori Matsumoto
 • SA Asst. Prof. : Masahiro Wakita (concur.)

Horiguchi, Yasuhiko

Division of Infectious Disease

Department of Molecular Bacteriology

Staff

 • Prof.: Yasuhiko Horiguchi
 • Asst. Prof.: Yukihiro Hiramatsu
 • Asst. Prof.: Takashi Nishida
 • Postdoc: Dendi Krisna Nugraha

Horii, Toshihiro

Endowed Chair

Department of Malaria Vaccine Development

Staff

 • Endowed Chair Prof. : Toshihiro Horii
 • SA Prof. : Nirianne Marie Querijero Palacpac

Iida, Tetsuya

Research Center for Infectious Disease Control

Department of Bacterial Infections

Staff

 • Prof.: Tetsuya Iida
 • Assoc. Prof.: Shigeaki Matsuda
 • Asst. Prof.: Eiji Ishii
 • Postdoc.: Somboonthum Pranee
 • Postdoc.: Andre Pratama

Ikawa, Masahito

Genome Information Research Center

Department of Experimental Genome Research

Staff

 • Prof.: Masahito Ikawa
 • Assoc. Prof.: Haruhiko Miyata
 • Assoc. Prof.: Norikazu Yabuta(concur.)
 • Asst. Prof.: Keisuke Shimada(concur.)
 • Asst. Prof.: Daiji Kiyozumi
 • Asst. Prof.: Chihiro Emori
 • SA Asst. Prof.: Julio Castaneda
 • SA Asst. Prof.: Yonggang Lu (concur.)
 • SA Asst. Prof.: Yuki Hiradate(concur.)
 • Postdoc. : Rie Iida
 • Postdoc. : Maki Kamoshita
 • Postdoc. : Takehiro Hiraoka

Ishitani, Tohru

Division of Cellular and Molecular Biology

Department of Homeostatic Regulation

Staff

 • Prof.: Tohru Ishitani
 • Asst. Prof.: Yuki Akieda
 • Asst. Prof.: Masayuki Oginuma
 • SA Asst. Prof.: Shizuka Ishitani
 • SA Asst. Prof..: Kota Abe
 • JSPS Postdoc.: Kana Aoki

Iwanaga, Shiroh

Research Center for Infectious Disease Control

Department of Molecular Protozoology

Staff

 • Prof.: Shiroh Iwanaga
 • Asst. Prof.: Akihito Sakoguchi
 • SA Asst. Prof.: Mai Nakashima

Iwasaki, Masaharu

International Research Center for Infectious Diseases

Laboratory of Emerging Viral Diseases

Staff

 • SA Assoc. Prof.: Masaharu Iwasaki
 • Postdoc.: Mei Hashizume

Kinoshita, Taroh

Division of Host Defense

Laboratory of Immunoglycobiology

Staff

 • SA Prof. : Taroh Kinoshita
 • SA Prof. : Yoshiko Murakami

Kobayashi, Takeshi

Research Center for Infectious Disease Control

Department of Virology

Staff

 • Prof.: Takeshi Kobayashi
 • Assoc. Prof.: Yuta Kanai
 • Asst. Prof.: Tomohiro Kotaki
 • Postdoc.: Shohei Minami

Matsuura, Yoshiharu

Research Center for Infectious Disease Control

Laboratory of Virus Control

Staff

 • SA Prof.: Yoshiharu Matsuura (concur.)
 • SA Assoc.Prof.: Suhei Taguwa (concur.)
 • SA Assoc.Prof.: Chikako Ono (concur.)
 • SA Assoc.Prof.: Saya Nakagomi
 • SA Asst. Prof.: Kentaro Uemura (concur.)
 • SA Asst. Prof.: Junki Hirano

Murakami, Yoshiko

Division of Host Defense

Laboratory of Immunoglycobiology

Staff

 • SA Prof. : Taroh Kinoshita
 • SA Prof. : Yoshiko Murakami

Nakamura, Shota

International Research Center for Infectious Diseases

Laboratory of Pathogen Detection and Identification

Staff

 • Assoc. Prof.: Shota Nakamura(concur.)

Okada, Masato

Division of Cellular and Molecular Biology

Department of Oncogene Research

Staff

 • Prof. : Masato Okada
 • Assoc. Prof. : Shigeyuki Nada
 • Asst. Prof. : Kentarou Kajiwara
 • SA Asst. Prof. : Makoto Matsuda
 • SA Asst. Prof. : Tetsuya Kimura (concur.)

Okamoto, Toru

Division of Infectious Disease

Institute for Advanced Co-Creation Studies

Staff

 • Prof.: Toru Okamoto
 • Asst. Prof.: Tatsuya Suzuki
 • SA Asst. Prof.: Yumi Ito

Shioda, Tatsuo

Division of Infectious Disease

Department of Viral Infections

Staff

 • Prof.: Tatsuo Shioda
 • Assoc. Prof.: Emi E. Nakayama
 • Asst. Prof.: Tadahiro Sasaki

Standley, Daron

Genome Information Research Center

Department of Genome Informatics

Staff

 • Prof. : Daron M. Standley
 • Assoc. Prof. : Kazutaka Kato
 • Assoc. Prof.: Li Songling
 • SA Assoc. Prof.: Park Soyoung (concur.)
 • Postdoc. : Sankari Prosad Biswas

Suzuki, Kazuhiro

Division of Host Defense

Department of Immune Response Dynamics

Staff

 • Prof. : Kazuhiro Suzuki (concur.)
 • Asst. Prof. : Akiko Nakai (concur.)

Takakura, Nobuyuki

Division of Cellular and Molecular Biology

Department of Signal Transduction

Staff

 • Prof. : Nobuyuki Takakura
 • Asst. Prof. : Jia Wei Zhen
 • Asst. Prof. : Fumitaka Muramatsu
 • SA Asst. Prof. : Bal Zeynep (concur.)
 • SA Asst. Prof. : Keigo Akuta

Watanabe, Tokiko

Division of Infectious Disease

Department of Molecular Virology

Staff

 • Prof.: Tokiko Watanabe
 • Asst. Prof.: Shintaro Shichinohe
 • Asst. Prof.: Itsuki Anzai
 • SA Asst. Prof.: Kosuke Takada

Yamamoto, Masahiro

Division of Infectious Disease

Department of Immunoparasitology

Staff

 • Prof. : Masahiro Yamamoto
 • Assoc. Prof. : Miwa Sasai
 • Asst. Prof. : Fumiaki Ihara
 • Postdoc: Masaaki Okamoto

Yamasaki, Sho

Division of Host Defense

Department of Molecular Immunology

Staff

 • Prof.: Sho Yamasaki
 • Asst. Prof. : Masamichi Nagae
 • Asst. Prof. : Eri Ishikawa
 • Postdoc. : Takashi Shimizu

Yoshioka, Yasuo

BIKEN Innovative Vaccine Research Alliance Laboratories

Vaccine Creation Group

Staff

 • SA Prof. : Yasuo Yoshioka (concur.)
 • SA Assoc. Prof.: Toshiro Hirai (concur.)

* alphabetical order